Teamontwikkeling

Er zijn verschillende redenen waarom een team of leidinggevende met teamontwikkeling aan de slag wil. Of het nu gaat om een nieuw team, een bestaand team, of een projectteam; met teamontwikkeling zet je de volgende stap. Art nouvo faciliteert teams in de gewenste ontwikkeling. 

De rode draad in mijn werkwijze is om verbinding te maken. Verbinding tussen de manier van werken en de gewenste resultaten, verbinding tussen de mensen die het team vormen, verbinding met (de strategie en visie van) de organisatie, verbinding van de aanwezige kwaliteiten.

Teamontwikkeling start altijd met een vrijblijvende kennismaking. We bespreken wat er speelt voor dit team en welke vraag er ligt. Op basis daarvan doe ik een voorstel over de vorm en inhoud van de teamontwikkeling. Dit is altijd maatwerk, gericht op het doel dat het team wil behalen.

Ik faciliteer teams op verschillende manieren, zoals:

  • Met een workshop van een dagdeel over onderwerpen als samenwerken, kennen en benutten van elkaars kwaliteiten, communicatie of feedback.
  • Met een workshop over teamspecifieke vragen gebaseerd op interviews met de teamleden en leidinggevende. Afhankelijk van de vraagstelling gaat het hier om één of meerdere bijeenkomsten.
  • Coaching van teams om onderliggende patronen zichtbaar te maken en te vertalen naar een sterkere samenwerking. Vaak is dit een combinatie van workshops en coaching tijdens reguliere teamoverleggen.
  • Begeleiding en coaching van de leidinggevende bij het ontwikkelen van het eigen team.

Tijdens de workshops zet ik diverse oefeningen in, passend bij de vraag en bij wat er speelt op dat moment. Ik breng energie in de groep en maak bespreekbaar wat nodig is. Ook zorg ik altijd dat het team een vertaling maakt naar de dagelijkse praktijk, zodat de teamontwikkeling tot concrete acties leidt.

Wil je meer weten, kijk dan bij de onderstaande voorbeelden of neem vrijblijvend contact met mij op om te bespreken wat ik voor jouw team zou kunnen betekenen.

Voorbeelden uit de praktijk

Zichtbaar in de organisatie

Een stafafdeling wilde een sterkere samenwerking binnen het eigen team en beter benut worden door de andere afdelingen binnen de organisatie.

Ik heb dit team begeleid in het benoemen van en werken aan knelpunten en in het versterken van samenwerking en communicatie binnen en buiten het team. In workshops hebben de medewerkers vastgesteld wat de gewenste situatie zou zijn op de verschillende knelpunten. Op basis daarvan hebben zij actiepunten benoemd en opgepakt. Tevens heb ik de leidinggevende gecoacht op teamvorming en de wisselwerking met zijn eigen rol hierin.

Resultaat is een team dat meer daadkracht toont, elkaars kwaliteiten beter benut en zich zichtbaar in de organisatie positioneert, waarbij ook de samenwerking met de andere afdelingen is verbeterd.

Teamvorming MT

Binnen een organisatie is een geheel nieuw MT gestart. Deze leidinggevenden zijn enthousiast en voortvarend met hun eigen afdelingen aan de slag. Het MT gaf aan dat ze meer gezamenlijk wilde optrekken.

Met dit MT heb ik in verschillende vormen en sessies gewerkt aan het vormen van een team dat een gezamenlijk doel voor ogen had, van elkaars kennis en kunde op de hoogte was en hulp aan elkaar durfde te vragen en te bieden. Ik heb het MT begeleid in het zichtbaar maken van de onderliggende patronen in het team en in het nemen van gedragen besluiten, waarbij de verschillende invalshoeken zijn meegenomen.

Resultaat is een MT dat als één team ging optreden in plaats van als een groep individuele leidinggevenden. 

Samenwerken

Een uitvoerend team binnen een productieorganisatie vond de sfeer in het team niet goed.

Naar voren kwam dat er geen verbondenheid werd gevoeld, dat zaken niet worden uitgesproken en dat de stijl van de leidinggevende geen veiligheid en geen vertrouwen in het kunnen van de medewerkers gaf. Met het team heb ik in kaart gebracht hoe de ideale werkdag eruit ziet. De leidinggevende heb ik gecoacht op zijn stijl en het effect daarvan op de medewerkers. Het team en de leidinggevende heb ik begeleid in het maken van afspraken over samenwerken en communiceren.

Resultaat is een team met medewerkers die in hun kracht staan, elkaar feedback geven en waarbij in een open, prettige sfeer op basis van vertrouwen wordt samengewerkt.