Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn altijd in beweging. Om aan te kunnen sluiten bij de vragen van de klant, bij de veranderingen in de externe omgeving of om intern op een logischer of efficiëntere wijze te werken. Of het nu gaat om een verandering van processen of werkwijzen of om het samengaan van afdelingen of organisaties, organisatieontwikkeling is meer dan simpelweg van A naar B gaan. Naast de formele verandering ‘waar staan we, waar gaan we heen’, gaat het vooral ook over de feitelijke verandering; welke verandering vindt er écht plaats in doen en laten.

Art nouvo ondersteunt organisaties op het gebied van organisatieontwikkeling op verschillende manieren; van analyse tot ontwerp tot implementatie. Om de organisatieontwikkeling tot een succes te maken ligt de focus vooral op de feitelijke verandering. Art nouvo maakt inzichtelijk wat er echt speelt, welke belemmeringen er zijn en hoe tot een ontwikkeling te komen die gedragen en geborgd is. Daarmee worden de aanwezige manier van doen en cultuur onderdeel van het proces om tot organisatieontwikkeling te komen en wordt wat leeft in de onderstroom meegenomen.

Mijn aanpak is altijd zo concreet mogelijk, samen met betrokkenen en zoveel mogelijk in het ‘hier en nu’. Wil je meer weten, kijk dan bij de onderstaande voorbeelden uit de praktijk of neem vrijblijvend contact op.

Art-nouvo-boven-en-onderstroom
© Ilona van Oploo

Voorbeelden uit de praktijk

Opnieuw ingericht proces

Vanwege een fusie tussen twee uitvoerende organisaties van de overheid gingen twee teams samen in een nieuwe divisie. Dit betekende ook dat het werkproces geïntegreerd moest worden. 

Beide teams bekeken de inrichting van dit nieuwe proces vanuit de eigen werkwijze. Ik heb hen begeleid om vanuit het klantperspectief het proces opnieuw in te richten, waarbij ze gebruik hebben gemaakt van de aanwezige kennis van beide teams.

Resultaat is een nieuw ingericht proces en een team dat meer integraal samenwerkt.

Cultuurverandering

Binnen een organisatie voor primair onderwijs was een cultuur ontstaan waarin medewerkers regelmatig hun ongenoegen lieten blijken over wat ze niet goed vonden gaan.

Ik heb deze organisatie begeleid in het ombuigen naar een meer positieve en oplossingsgerichte cultuur. In een workshop heb ik de medewerkers alles laten benoemen wat zij niet goed vonden gaan De enige voorwaarde daarbij was dat zij hier ook een oplossing of een positief punt tegenover moesten zetten.

Resultaat is een verandering in de houding van de medewerkers naar het ook zien en benoemen van positieve punten of oplossingen om zo zaken te verbeteren. Er is een positievere cultuur ontstaan.

Cultuur en synergie

Binnen een organisatie in de industrie was behoefte om meer synergie te creëren tussen de verschillende vestigingen. Er was een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en er werd gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van werkprocessen. Om alle veranderingen geborgd en gedragen te krijgen was er ook behoefte om cultuur mee te nemen in deze veranderingen.

Ik heb in kaart gebracht wat er leefde in de onderstroom en op basis daarvan en gesprekken in de organisatie een projectplan opgesteld waarmee expliciet aandacht aan de cultuur gegeven wordt. Op deze manier kunnen boven- en onderstroom verbonden worden waarmee de veranderingen gedragen en geborgd worden.

Resultaat is een projectplan met handvatten voor de organisatie om mee aan de slag te gaan.